Cwrdd â'r Prynwr

Cynhadledd

Arddangosfa

Wales is home to an incredibly dynamic and varied food and drink industry, with businesses ranging from micro artisans to larger food companies. These businesses produce a wide range of products from speciality items for niche markets to high volume items for major distribution networks.

Yn dilyn llwyddiant ysgubol y digwyddiad yn 2019, bydd BlasCymru/TasteWales 2021 yn dod â chynhyrchwyr, prynwyr a gweithwyr proffesiynol o’r diwydiant bwyd at ei gilydd ar gyfer cynhadledd a digwyddiad bwyd a diod rhyngwladol nodedig. 2021 fydd y tro cyntaf iddo gael ei gynnal yng Nghanolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru.

Llwyddiant y Digwyddiad

Dyma brif lwyddiannau BlasCymru/TasteWales 2019:

  • Dros 780 o gynadleddwyr wedi cymryd rhan.
  • Dros 1600 o gyfarfodydd busnes un-i-un wedi cael eu hwyluso, sydd (hyd yn hyn) wedi esgor ar £6.2m o gytundebau busnes newydd ac wedi sicrhau bron i £22m o fusnes newydd ychwanegol posib i gynhyrchwyr bwyd a diod yng Nghymru.
  • Lansio 159 o gynhyrchion bwyd a diod newydd ac arloesol o Gymru.
  • Dros 190 o brynwyr masnachol wedi dod i’r digwyddiad, i gwrdd â dros 100 o gynhyrchwyr bwyd a diod o Gymru.

Llwyddiant y Digwyddiad

 

Pwy ddylai fod yn bresennol

Pwy ddylai ddod?

Mae BlasCymru/TasteWales yn addas i chi os ydych chi’n gynhyrchydd yng Nghymru, yn brynwr cenedlaethol neu ryngwladol, neu’n ymwneud â’r canlynol:

  • Gwasanaethau bwyd a lletygarwch, arlwyo, caffis, tai llety, gwestai, tafarndai a bwytai.
  • Manwerthu – siopau delicatessen, siopau groser, siopau fferm, archfarchnadoedd a chwmnïau annibynnol.
  • Y sector cyhoeddus – ysgolion, colegau, ysbytai.

Our Sponsors