Cwrdd â'r Prynwr

Seminarau a Gweithdai

Arddangosfa

Mae Cymru yn gartref i ddiwydiant bwyd a diod hynod ddeinamig ac amrywiol, gyda busnesau'n amrywio o ficro-grefftwyr i gwmnïau bwyd mwy. Mae'r busnesau hyn yn cynhyrchu ystod eang o gynhyrchion sy’n amrywio o eitemau arbenigol ar gyfer marchnadoedd arbenigol i eitemau cyfaint uchel ar gyfer rhwydweithiau dosbarthu mawr.

Following on from the huge success of the event in 2021, BlasCymru/TasteWales 2023 will bring together producers, buyers and food industry professionals at this signature international food and drink trade event and conference.The 2023 event will be held at the International Convention Centre Wales (ICCW).

Llwyddiant y Digwyddiad

Dyma brif lwyddiannau BlasCymru/TasteWales 2019:

  • Dros 780 o gynadleddwyr wedi cymryd rhan.
  • Dros 1600 o gyfarfodydd busnes un-i-un wedi cael eu hwyluso.
  • Lansio 159 o gynhyrchion bwyd a diod newydd ac arloesol o Gymru.
  • Dros 190 o brynwyr masnachol wedi dod i’r digwyddiad, i gwrdd â dros 100 o gynhyrchwyr bwyd a diod o Gymru.

Llwyddiant y Digwyddiad

 

Pwy ddylai fod yn bresennol

Pwy ddylai fynychu?

Mae BlasCymru/TasteWales yn addas i chi os ydych chi’n gynhyrchydd yng Nghymru, yn brynwr cenedlaethol neu ryngwladol, neu’n ymwneud â’r canlynol:

  • Gwasanaethau bwyd a lletygarwch, arlwyo, caffis, tai llety, gwestai, tafarndai a bwytai.
  • Manwerthu – siopau delicatessen, siopau groser, siopau fferm, archfarchnadoedd a chwmnïau annibynnol.
  • Y sector cyhoeddus – ysgolion, colegau, ysbytai.