Prynwyr

Dewch i gwrdd â diwydiant o dan un to a defnyddio eich amser yn effeithiol ac effeithlon​

Digwyddiad masnach bwyd a diod mwyaf Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn dod â phrynwyr masnach a chwmnïau bwyd a diod blaenllaw o Gymru at ei gilydd yn BlasCymru/TasteWales 2021. Hwn fydd y digwyddiad ‘cwrdd â’r cyflenwr’ ac arddangos cynnyrch mwyaf yng nghalendr y diwydiant yng Nghymru. 

Welsh Government logo

Bwyd a diod o Gymru mewn niferoedd​

7.8bn

Trosiant

229,500

Pobl a gyflogir

565

Unedau Busnes

Ystod eang o gategorïau wedi’u dwyn ynghyd gan Lywodraeth Cymru​

Mae’r rhain yn amrywio o gwmnïau mawr i gynhyrchwyr artisan – sy’n cynrychioli ystod eang ac amrywiol o gategorïau cynnyrch, gan gynnwys:

 • Cynnyrch heb gynhwysion penodol (“Free from”)
 • Cynnyrch Figan
 • Cynnyrch wedi’i Bobi
 • Cynnyrch Llaeth
 • Cig a Chynnyrch Cig o Gymru
 • Bwyd Môr
 • Prydau Parod
 • Cwrw, Seidr, Medd, Gwinoedd a Gwirodydd
 • Diodydd Meddal
 • Byrbrydau
 • Bwydydd
 • Cyffeithiau a Chyfwydydd
 • Sawsiau’r Byd
 • Cynhwysion Cogyddion
 • Melysion
 • Cynnyrch Ffres

Lansio dros 100 o gynhyrchion newydd​

Bydd dros 100 o gynhyrchion NEWYDD yn cael eu lansio yn BlasCymru/TasteWales mewn amrywiaeth eang o gategorïau.​
Cwrdd â diwydiant o dan yr un to

Dewch i gwrdd â’r bobl sy’n sbarduno ein diwydiant bywiog ac arloesol.

Arddangosfeydd a sesiynau blasu​

Arddangosir ystod eang o gategorïau gan gynnwys labeli preifat, cynhwysion, gwasanaethau bwyd a chynnyrch manwerthu.

Amserlen effeithlon o gyfarfodydd dan eich rheolaeth chi ar gyfer un diwrnod neu ddau

Amserlen o gyfarfodydd pwrpasol ar ffurf rhaglen o gyfarfodydd rhagarweiniol byr sy’n defnyddio amser yn effeithiol ac yn effeithlon, ac yn canolbwyntio ar eich amcanion.

Gwybodaeth a chyngor arbenigol gan dîm Llywodraeth Cymru

Er mwyn helpu i ganfod cynnyrch a chyflenwyr newydd sy’n bodloni’ch meini prawf, gall tîm BlasCymru/TasteWales ddarparu gwybodaeth bwrpasol i chi a’ch cyflwyno i gyflenwyr priodol.

Proffiliau cwmnïau

Bydd proffil a gwybodaeth am bob cynhyrchydd bwyd a diod ar gael cyn y digwyddiad.

Chwarae cwrs Cwpan Ryder 2010

Mae'r digwyddiad yn cynnwys cystadleuaeth golff ddewisol. Cewch ddilyn ôl troed golffwyr gorau’r byd a rhoi cynnig ar gwrs Cwpan Ryder 2021.

Prynwyr - Sut i Gofrestru

I gofrestru i gymryd rhan yn y digwyddiad pwysig hwn, cysylltwch â thîm BlasCymru/TasteWales a fydd yn cadarnhau eich presenoldeb. Bydd y tîm yn eich helpu drwy’r broses gofrestru a'r manylion ymarferol ar gyfer dod i’r digwyddiad. I brynwyr rhyngwladol, mae hyn yn cynnwys manylion y pecyn cymorth sydd ar gael.

Cysylltwch â’r tîm i gael rhagor o wybodaeth neu i gofrestru: info@tastewales.com

Rydyn ni’n edrych ymlaen at eich croesawu i BlasCymru/TasteWales 2021.

Adborth gan gynadleddwyr masnach a ddaeth i’r digwyddiad yn 2019​

“Dyma’r sioe fasnach orau i mi fynd iddi o bell ffordd. Rwy’n gobeithio y bydd rhai sioeau eraill yn dysgu gennych chi – roedd ffocws pendant i’r digwyddiad ac roedd yn defnyddio amser yn effeithlon”.

Prynwr manwerthu lluosog​

“Roedd yn wirioneddol wych – digwyddiad gwerth chweil”

Prynwr gwasanaeth bwyd cenedlaethol​

Canolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru

Mae’r ganolfan ychydig oddi ar yr M4 [C24] ger Casnewydd yn Ne Ddwyrain Cymru ac mae ganddi gysylltiadau gwych â rhwydwaith ffyrdd y DU. 45 munud o Faes Awyr Caerdydd a Maes Awyr Bryste; 2 awr o Faes Awyr Heathrow Llundain. Gwasanaethau trên o ddinasoedd eraill i Gasnewydd; 10 munud o’r orsaf drenau i’r Ganolfan Gynadledda.