Cynhadledd

Mae’r ansicrwydd yn yr economi dros y misoedd diwethaf wedi creu heriau newydd sy’n datblygu’n gyflym i’r diwydiant bwyd a diod. Nawr, yn fwy nag erioed, mae’n rhaid i weithgynhyrchwyr a manwerthwyr bwyd fod yn effeithlon, yn hyblyg ac yn ymwybodol o’u cadwyni cyflenwi bwyd byd-eang.

Food and Drink for Future Generations

Nod cynhadledd Blas Cymru / Taste Wales 2021 yw ysbrydoli cynadleddwyr i weithredu yn eu sefydliadau a’u bywydau i fynd i’r afael â’r heriau a’r cyfleoedd a gyflwynir gan newid hinsawdd.

Bydd yn gyfle i feddwl am ddiogelu diwydiant bwyd a diod Cymru at y dyfodol, ac i barhau i ganolbwyntio ar ddatblygu byd-eang.

Drwy fod yn bresennol yng nghynhadledd Blas Cymru / Taste Wales 2021, cewch gyfle i glywed gan arbenigwyr o bob rhan o’r diwydiant bwyd a diod; yn ogystal ag awduron a chyflwynwyr amlwg ym maes cynaliadwyedd a newid hinsawdd.

Bydd Mike Berners-Lee yn siarad ar ddiwrnod 2. Mae’n arbenigwr blaenllaw ar gynaliadwyedd ac ôl troed carbon ac yn awdur tri llyfr, gan gynnwys; There is No Planet B: A Handbook for the Make of Break Years; a How Bad Are Bananas? The Carbon Footprint of Everything.

The conference will be hosted by Sara Edwards.

Sara Edwards is one of Wales’ best known and much loved television presenters.

Sara has been co-presenter of the highly acclaimed ‘Wales Today’ programme as well as contributor to regular items om BBC Radio 4.

She has presented live television coverage from the Royal Welsh Show; the Llangollen Eisteddfod and the National Eisteddfod.

Sara Edwards has also presented a number of programmes for BBC Radio Wales, including ‘Sara’s People’ and ‘Food Matters’.

Sara also speaks passionately about environmental issues and the reality of climate change.

Diwrnod Un

*** MAE’R UNION AMSERIADAU YN AGORED I NEWID***

Morning Sessions

Opening

9:00 – Andy Richardson: Bwrdd y Diwydiant Bwyd a Diod

9:10 – Lesley Griffiths MS: Y Gweinidog dros Faterion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd

9:30 – David McDiarmid: Croeso gan Noddwr

Y defnyddiwr bwyd sy'n newid

9:45 – Sophie Colquhoun: Director, Category Insight

9:45 – Chris Hayward: Sales Director, Institute of Grocery Distribution

9:45 – Holi ac Ateb

10:45 – Cinio / Sesiynau Seminar

Safbwynt Strategol

11:30 – Ian Wright: Ffederasiwn Bwyd a Diod

11:30 – Julie Pierce: Asiantaeth Safonau Bwyd

11:30 – Holi ac Ateb

Cinio / Sesiynau Seminar

Afternoon Sessions

13:30 - Prif Siaradwr

Sut mae Cymru'n mynd i'r afael â'r her cynaliadwyedd

14:00 – I’W GADARNHAU

14:00 – Jonathan Tench:  Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol

14:00 – Holi ac Ateb

15:00 – Egwyl Rwydweithio / Sesiynau Seminar

Ymateb masnach i heriau a chyfleoedd cynaliadwyedd

15:45 – I’W GADARNHAU

15:45 – Michael Fletcher: Commercial Director, The Co-op 

 • Chris Hayward

  Cyfarwyddwr Gwerthiant, IGD

  Chris yw Cyfarwyddwr Gwerthu IGD a bu’n gweithio gyda gweithgynhyrchwyr FMCG ers dros 20 mlynedd. Mae ganddo brofiad eang ar draws Qual/Quant a data parhaus ac mae wedi gweithio gyda manwerthwyr, gweithgynhyrchwyr, cyrff y llywodraeth a chymdeithasau masnach. Mae Chris yn mwynhau gweithio gyda busnesau sy'n awyddus i uwchraddio mewn amgylcheddau yn y cartref a'r tu allan iddynt. Mae wedi bod yn gweithio gyda Blas Cymru ers 2017 ac mae'n hapus iawn i helpu gyda mewnwelediadau yn y DU ac ar draws y byd.

 • Julie Pierce

  Cyfarwyddwr Bod yn Agored, Data a Digidol;

  Gwyddoniaeth; a Chymru yn yr Asiantaeth Safonau Bwyd

  Mae Julie yn hyrwyddo'r defnydd o ddulliau a thechnolegau digidol modern o fewn y Llywodraeth ac ar draws y system fwyd gyfan; yn ogystal â gwthio am ddulliau modern sy'n galluogi data i ymchwilio i ymchwil yr Asiantaeth Safonau Bwyd. Mae Julie yn aelod o Weithrediaeth yr Asiantaeth Safonau Bwyd, a hi yw'r Cyfarwyddwr sydd â chyfrifoldeb goruchwylio dros yr Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru. Cyn hynny roedd Julie yn CIO yn Defra. Treuliodd lawer o'i gyrfa gynharach yn y sector preifat yn gweithredu rhaglenni newid fel partner yn PricewaterhouseCoopers mewn gwasanaethau ariannol, fferyllol, amddiffyn yn ogystal â llywodraeth ganolog, yn y DU ac ar dir mawr Ewrop.

 • Jonathan Tench

  Partneriaethau Rhyngwladol yn Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol

  Jonathan Tench yw’r Ysgogydd Newid Partneriaethau a Rhwydweithiau yn Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru ac mae'n gyfrifol am gefnogi ymgysylltiad y Comisiynydd yn y sector rhyngwladol a'r sector preifat. Mae gan Jonathan dros ddeng mlynedd o brofiad mewn systemau bwyd byd-eang a gwaith polisi a rhaglenni datblygu cynaliadwy ar ôl gweithio i Oxfam, Unilever a'r Gynghrair Fyd-eang ar gyfer Gwella Maeth yn y DU ac yn yr Unol Daleithiau.

 • Ian Wright

  Prif Weithredwr, Ffederasiwn Bwyd a Diod

  Ian Wright sy'n arwain y Ffederasiwn Bwyd a Diod – y llais cynrychioliadol ar gyfer cwmnïau a chymdeithasau masnach ar draws y sector bwyd a diod. Cyn ymuno â’r Ffederasiwn Bwyd a Diod ym mis Mawrth 2015, treuliodd 14 mlynedd gyda Diageo plc – busnes diodydd mwyaf y byd. Yno roedd yn aelod o'r pwyllgor gwaith a oedd yn gyfrifol am enw da'r cwmni wrth iddo ddod yn un o gwmnïau mwyaf dibynadwy ac uchel ei barch yn y byd. Cyn hynny, bu'n gweithio i Boots, y cemegydd, a Mars Confectionery a threuliodd gyfnodau ym maes ymgynghoriaeth a gwleidyddiaeth. Mae'n cadeirio Cyngor y Sector Bwyd a Diod – corff cynghori'r Llywodraeth ar y diwydiant. Mae hefyd yn cadeirio Bord Gron Cymdeithas Masnach Bwyd a Diod. Derbyniodd Ian CBE am wasanaeth gwleidyddol a chyhoeddus ym mis Awst 2015.

 • Sophie Colquhoun

  Cyfarwyddwr, Category-Insight

  Mae Sophie yn arweinydd profiadol ym maes marchnata bwyd ac yn arbenigwr ar strategaeth categori. Mae Sophie wedi treulio ugain mlynedd a mwy yn y diwydiant bwyd, gan hyfforddi gyda Mars, fel Rheolwr Categori yn Ginsters a Chyfarwyddwr Marchnata Grŵp i Tulip Foods. Mae'n gweithio gyda Brookdale Consulting i gyflwyno'r Rhaglen Fewnwelediad bresennol ar gyfer Bwyd a Diod Llywodraeth Cymru, ac mae hi'n rhedeg ei busnes ei hun, sef Categori-Insight.

Diwrnod Dau

*** MAE’R UNION AMSERIADAU YN AGORED I NEWID***

Morning Sessions

Opening

9:15 – Croeso gan Aelod o Fwrdd y Diwydiant Bwyd

Sut y gall cynaliadwyedd fod wrth wraidd brand

9:30 – Mike Wilson: Business Director, Safe360

9:30 – Andrew Carlin: Director of Strategic Programmes, EIT Food 

10:30 – Networking Break / Seminar Sessions

Buddsoddi yn y dyfodol  

11:00 – Chris Stott: Partner, Head of Food and Drink, KPMG

11:00 – Rob Keegan: Regional Manager Scotland, North of England & Wales, Triodos Bank.

11:00 – Gwyn Rhodes: Head of Business Banking, Triodos Bank. 

Holi ac Ateb

Afternoon Sessions

12:00 – Mike Berners-Lee. Prif Siaradwr 

12:45 – Cinio / Sesiynau Seminar

Gwneud gweithgynhyrchu bwyd yn fwy cynaliadwy

14:00 – Emma Piercy: Ffederasiwn Bwyd a Diod 

14:00 – Gill Higgins: Head of Sustainability, Dawn Meats Group 

14:00 – Holi ac Ateb

 • Gwyn Rhodes

  Head of Business Banking at Triodos Bank UK

  Triodos is a financial institution that only lends to customers who fulfil a positive environmental, cultural or social need. Gwyn has a passion for sustainability and D&I as well as over 20 years of experience in banking, having worked at several financial institutions in a range of international and domestic roles including relationship management, transaction structuring, sustainable business development, and credit risk. Gwyn recently completed the Business Sustainability Management course run by the University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership, addressing the critical need to embed sustainability practices into business.

 • Rob Keegan

  Regional Manager of Scotland, North of England & Wales at Triodos Bank One of the world’s most sustainable banks, Triodos believes that finance can be a powerful catalyst for achieving positive and lasting change. Following a 29-year career leading teams in business, commercial and corporate banking at NatWest and RBS, Rob joined Triodos over 3 years ago with a remit to help increase the bank’s reach and impact, which has involved introducing a full-time relationship manager into Wales for the first time. Rob recently represented Triodos in the Bankers for Net Zero project, culminating in the paper ‘Mainstreaming for Net Zero – Mobilising SMEs for Climate Action’, which was produced primarily for parliamentarians and policy-makers

 • Chris Stott

  Partner, Pennaeth Bwyd a Diod yn KPMG 

  Mae Chris yn arwain busnes Bwyd a Diod KPMG yn y DU ac mae hefyd yn arwain busnes Cynghori Bargen KPMG yng Ngogledd Lloegr. Mae wedi cynghori cleientiaid ar eu hagenda strategol ers dros 25 mlynedd gan gynnwys caffaeliadau, gwarediadau, ecwiti preifat, codi arian ar ddyledion ac arnofiadau. 

  Chris’s FMCG clients are based in the UK, mainland Europe and North America, and include:  Valeo Foods, Alltech, Muller, Soya International, 850 Food Group, Hilton Food Group, Pipers Crisps, Primo, and Hain Celestial. 

  Mae gan Chris ddwy rôl fyd-eang hefyd; Tîm Amaeth Byd-eang KPMG – Chris yw cynrychiolydd y DU, a DIAL Global – aelod o'r Bwrdd Cynghori ar gyfer y gymuned fyd-eang hon sy'n tyfu'n gyflym ar gyfer Arweinwyr Uchelgeisiol Cynhwysol Amrywiol.

 • Mike Berners-Lee

  Founder of Small World Consulting and Professor at Lancaster University

  Mike Berners-Lee is an expert speaker on sustainability and how we can address this overarching 21st-century challenge, as well as the founder of Small World Consulting, an associate company of Lancaster University, a world leader in the field of supply chain carbon metrics and management. Small World Consulting works with organisations of all sizes and sectors, from the world’s largest tech giants to SMEs, while Mike is a professor at Lancaster University, where his research includes sustainable food systems and carbon metrics. He has made numerous speaking, radio and television broadcast appearances to promote public awareness of sustainability and climate change issues, most notably appearing in Climate Change: The Facts alongside Sir David Attenborough. He is the author of three acclaimed books.

  His 2019 book There Is No Planet B: A Handbook for the Make or Break Years is a practical and holistic tour of the 21st century’s biggest challenges, laced throughout with practical guidance for individuals, businesses and politicians. An updated version of this book was published by Cambridge University Press in early 2021.

  About Mike’s first book How Bad Are Bananas?: The Carbon Footprint of Everything, author Bill Bryson wrote, “I can’t think of the last time I read a book that was more fascinating, and useful and enjoyable all at the same time.” A fully updated version of this book was published in the summer of 2020.

  Mike’s book The Burning Question, co-written with Duncan Clark, explores the big picture on climate change and the underlying global dynamics, asking what mix of politics, economics, psychology and 

 • Emma Piercy

  Pennaeth Polisi Newid Hinsawdd ac Ynni yn y Ffederasiwn Bwyd a Diod

  Ymunodd Emma â'r Ffederasiwn Bwyd a Diod ym mis Hydref 2019 ac ar hyn o bryd mae'n canolbwyntio ar Fap Trywydd i Sero Net ar gyfer y sector tra mae hefyd yn treulio amser yn gweithio gyda rhanddeiliaid ar draws y gadwyn gyflenwi ac mewn sectorau eraill i helpu’r diwydiant cynhyrchu bwyd a diod yn yr heriau datgarboneiddio sydd o'n blaenau. Mae adeiladu ymrwymiad rhanddeiliaid i sero net cyn i'r DU gynnal COP26 yn faes ffocws allweddol arall. Cyn ymuno ag FDF, roedd gan Emma nifer o rolau polisi a rheoleiddio gyda RWE AG, RWE Npower Cogen, Elexon, y Gymdeithas Ynni Cynaliadwy, First Utility (Shell Energy erbyn hyn), a National Grid Gas.