Seminarau a Gweithdai

Bydd seminarau BlasCymru/TasteWales yn cael eu harwain gan arweinwyr clystyrau allweddol a byddant yn canolbwyntio ar ddiogelu diwydiant bwyd a diod Cymru at y dyfodol drwy ddatblygu galluoedd technegol, masnachol, cynhyrchu ac amgylcheddol.

Bydd pynciau – sy’n amrywio o dueddiadau a marchnadoedd sy’n dod i’r amlwg, i reolaeth ariannol gadarn – yn cael eu trafod mewn cyflwyniadau gan arbenigwyr yn y diwydiant bwyd.

Hefyd, bydd cyflwyniadau technegol ar achrediadau byd-eang er mwyn cael mynediad at farchnadoedd newydd a lleihau gwastraff ar lefel llawr y ffatri, a bydd cynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru yn cyflwyno atebion cymhwysol i'r rhwystrau sy’n atal twf o dan ei rhaglenni arloesol ar gyfer ‘clystyrau’r sector bwyd’ .

Bydd y gyfres hon o gyflwyniadau yn darparu gwybodaeth i brynwyr manwerthu a phroseswyr bwyd am elfennau strategol o’u gweithrediad ac yn dangos rhai o’r atebion arloesol i broblemau cyffredin gyda’r gadwyn cyflenwi bwyd a ddefnyddir yn y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru.