Seminarau a Gweithdai

Bydd seminarau BlasCymru/TasteWales yn cael eu harwain gan arweinwyr clystyrau allweddol a byddant yn canolbwyntio ar ddiogelu diwydiant bwyd a diod Cymru at y dyfodol drwy ddatblygu galluoedd technegol, masnachol, cynhyrchu ac amgylcheddol.

Diwrnod Un

*** MAE’R UNION AMSERIADAU YN AGORED I NEWID***

Sesiynau Seminar.

Mae'r rhaglen seminar ar gael yn ystod yr egwyl rhwydweithio a lluniaeth.

Day One – 27th October

11:00 – 11:20

Pete Robertson: Prif Weithredwr, FDF Cymru, Ffederasiwn Bwyd a Diod

Canolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch (AMRC) / Cymru
“Pam mai nawr yw’r amser i fuddsoddi mewn technoleg”

12.45 – 13.05“Pam mai nawr yw’r amser i fuddsoddi mewn technoleg”
“Arloesi mewn brandio”
15.40 – 16.00

Dr Jason Murphy: Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Canolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch (AMRC) / Cymru

“Sut y gall AMRC / Cymru gefnogi eich uchelgeisiau cynhyrchiant a chynaliadwyedd.”

  

  • Pete Robertson Ar ôl dros 25 mlynedd yn gweithgynhyrchu ledled Cymru, ym maes gofal personol, modurol ac am y 10 mlynedd diwethaf, bwyd, ymunodd Pete â'r Ffederasiwn Bwyd a Diod i arwain datblygiad gwaith y Ffederasiwn Bwyd a Diod o ymgysylltu â’r sector yng Nghymru yn 2020. Ac yntau’n frwd dros weithgynhyrchu bwyd a diod a chydag ethos, [...]

  • Alan Mumby Alan yw'r darlithydd sy'n cyflwyno elfennau craidd cwrs Meistr Rheoli Arloesedd Rhyngwladol PCYDDS, sy'n cynnwys y modiwlau Rheoli Arloesedd a Rheoli Datblygu Cynnyrch Newydd. Gyda dros 30 mlynedd o brofiad cyfun fel Dylunydd Cynnyrch ac yna fel Strategydd Dylunio ac Arloesi, mae Alan wedi gweithio i gwmnïau, asiantaethau'r llywodraeth a phrifysgolion yma yng [...]

  • Dr Jason Murphy CEng Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Canolfan Gweithgynhyrchu Uwch (AMRC) / Cymru Peiriannydd siartredig a ymunodd ag AMRC / Cymru yn 2018 ar ôl treulio 10 mlynedd yn yr Alban fel Cyfarwyddwr ar gyfer allforiwr blaenllaw datrysiadau peirianneg i'r sector ynni. Mae Jason ac Andrew Silcox (cyd-gyfarwyddwr) wedi recriwtio tîm hynod dalentog a medrus yn AMRC / Cymru. Bydd y tîm hwn yn cefnogi busnesau gweithgynhyrchu Cymru [...]

Diwrnod Dau

*** MAE’R UNION AMSERIADAU YN AGORED I NEWID***

Sesiynau Seminar.

Mae'r rhaglen seminar ar gael yn ystod yr egwyl rhwydweithio a lluniaeth.

Day Two – 28th October

11.00 – 11.20David McDiarmid: Cyfarwyddwr Cysylltiadau Corfforaethol. Princes Group
“Mynd i’r afael â’r broblem blastig”
13:10 – 13:30Clodagh Sherrard: Cyfarwyddwr, Levercliff
“Cynaliadwyedd - beth yw barn defnyddwyr?”
  

  • David McDiarmid Cyfarwyddwr Cysylltiadau Corfforaethol, Princes Limited. Cafodd David sawl rôl fasnachol yn y diwydiant bwyd cyn ymuno â Princes yn 2007 fel uwch reolwr gwerthiant, yn gyfrifol am y busnes bwyd a diod dan eu label eu hunain gyda nifer o fanwerthwyr mawr y DU. Symudodd David i rôl Cysylltiadau Corfforaethol yn 2012, gan adlewyrchu’i ddiddordeb personol mewn cyfathrebu [...]