Sut mae un busnes wedi cael llwyddiant ar ôl mynychu digwyddiad masnach ryngwladol BlasCymru

Yn dilyn mynychu BlasCymru yn 2019, mae'r cwmni llysieuol a figan The Parsnipship wedi sicrhau bargen i gael tri o'i gynhyrchion i mewn i 27 o siopau Booths ar draws Gogledd-orllewin Lloegr.

Roedd bod yn bresennol yn y digwyddiad masnach bwyd a diod rhyngwladol yng Ngwesty’r Celtic Manor ym mis Mawrth 2019 yn golygu bod Flo Ticehurst o The Parsnipship wedi gallu cwrdd â phrynwr Booths a gychwynnodd y contract.

 “Allwn ni ddim aros i gyflwyno ein Beetroot Bomb, Glamorgan Crumble a Stilton & Spinach Potato Cake i gwsmeriaid Booths. Ein bwriad yw cael mwy o bobl i ddarganfod hyfrydwch bwyd llysieuol a figan ac rydym ni mor falch bod Booths yn ein helpu i wneud hyn."

“Fe’n cyflwynwyd i gynrychiolydd o Booths yn BlasCymru yn 2019 a datblygodd popeth o’r cyfarfod cychwynnol hwnnw. Roedd yn ddigwyddiad anhygoel ... cael y diwydiant gyda'i gilydd o dan yr un to. Rhoddodd gyfle i mi rwydweithio, a siarad â gwahanol brynwyr. Byddwn yn argymell i unrhyw fusnes bwyd a diod fynychu'r digwyddiad."

Mae'r cwmni hefyd wedi cyflawni safonau SALSA, ardystiad diogelwch bwyd cydnabyddedig sy'n dangos bod cynhyrchion yn cael eu cynhyrchu mewn modd diogel a chyfreithiol, gyda chymorth gan Ganolfan Diwydiant Bwyd Zero2Five sydd yn sicr wedi eu helpu i fod mewn sefyllfa i allu cyflenwi i Booths.

Yn dilyn llwyddiant ysgubol digwyddiad BlasCymru yn 2019, cynhadledd ac arddangosfa 2021, a gynhelir ar 26-27 Hydref, fydd trydydd digwyddiad masnach bwyd a diod rhyngwladol Cymru. Bydd y digwyddiad yn dwyn ynghyd gynhyrchwyr, prynwyr a gweithwyr proffesiynol y diwydiant bwyd o bob cwr o'r byd i Ganolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru yng ngwesty’r Celtic Manor yng Nghasnewydd.

Ymhlith rhaglen lawn o weithgareddau bydd cynhadledd bwyd a diod lefel uchel a fydd yn cynnwys sesiynau sy'n edrych ar nifer o faterion sy'n effeithio ar gynaliadwyedd, wrth i'r diwydiant a Llywodraeth Cymru gydweithio i greu dyfodol gwyrdd y gall y genedl fod yn falch ohono.

I ddysgu mwy am BlasCymru 2021, boed hynny trwy fynychu'n bersonol neu drwy gyfarfod rhithwir un i un, ewch i blascymru.com a chofrestrwch eich diddordeb. tastewales.com and register your interest.