Cambrian Training

Mae gan Hyfforddiant Cambrian Cyf bedigri hir wrth gyflwyno rhaglenni hyfforddi sy'n helpu busnesau ac unigolion i dyfu a ffynnu. Sefydlwyd y cwmni yn y Trallwng, Powys, yn 1995 fel is-gwmni Twristiaeth Canolbarth Cymru i ddarparu sgiliau galwedigaethol a oedd yn cefnogi datblygiad sector twristiaeth y rhanbarth. 

Enwyd y cwmni ar ôl Mynyddoedd y Cambria sy’n codi yng nghanolbarth Cymru, a’r cymunedau, y bobl a’r busnesau yn y rhanbarth oedd wrth wraidd yr hyn yr oedd Hyfforddiant Cambrian yn ei wneud. 

Gyda dirywiad mewn amaethyddiaeth a diboblogi gwledig, roedd hyfforddiant galwedigaethol ac ailsgilio yn flaenoriaethau i helpu i gryfhau'r cyfleoedd economaidd yn y Gymru wledig, ac enillodd y cwmni enw da ledled y DU am ddarparu rhaglenni hyfforddi a datblygu o ansawdd uchel a oedd yn ei dro yn cefnogi'r sector twristiaeth sy'n tyfu. 

Yn 2002, ar ôl prynu allan y rheolwyr, daeth Hyfforddiant Cambrian yn gwmni annibynnol dan arweiniad tîm profiadol a oedd wedi ymrwymo i gynnal ei ganolfan yng nghanolbarth Cymru wrth ehangu'n ddaearyddol. Ehangodd y sefydliad hefyd ei raglenni dysgu seiliedig ar waith a sgiliau a phrentisiaethau i gynnwys lletygarwch, bwyd a diod, gweithgynhyrchu, manwerthu, gweinyddu busnes, gwasanaethau ariannol, gofal plant, iechyd a gofal cymdeithasol, a mwy. 

Gyda phencadlys pwrpasol yn y Trallwng a swyddfeydd yng Nghaergybi, Bae Colwyn a Llanelli, mae Hyfforddiant Cambrian bellach yn gweithio ledled Cymru. Ein cenhadaeth yw ymgysylltu â phobl ifanc, dysgwyr a chyflogwyr ledled y wlad i'w cynnwys mewn rhaglenni prentisiaeth hyfforddiant o safon. Bydd hyn yn ysbrydoli busnesau, eu gweithlu, y genhedlaeth nesaf a'r gymuned ehangach i lwyddo a chyrraedd eu nodau gyrfa, busnes a bywyd.