EIT Food

EIT Food EIT Food yw prif fenter arloesedd bwyd Ewrop, sy'n gweithio i wneud y system fwyd yn fwy cynaliadwy, iach a dibynadwy.

Wedi’i sefydlu gan y Sefydliad Arloesi a Thechnoleg Ewrop (EIT) mae EIT Food yn adeiladu cymuned gynhwysol ac arloesol o bartneriaid amrywiol yn y sector bwyd, i ysgogi arloesedd ac entrepreneuriaeth ledled Ewrop.

Mae ein dull yn cynnwys pedwar maes allweddol:

  • Creu a datblygu busnesau bwyd-amaeth newydd i ddarparu arloesiadau a busnesau bwyd newydd.
  • Datblygu unigolion dawnus ac arweinwyr y dyfodol i drawsnewid y system fwyd.
  • Lansio cynhyrchion a chynhwysion newydd, arloesol i ddarparu bwyd iachach a mwy cynaliadwy.
  • Ymgysylltu â'r cyhoedd fel y gallant ddod yn ysgogwyr newid yn y system fwyd.

 

Mae Canolfan Gyd-leoli Gogledd-orllewin EIT Food yn cwmpasu’r DU, Iwerddon a Gwlad yr Iâ. Mae ein partneriaid yn cynnwys cynhyrchwyr bwyd mawr fel PepsiCo, Kerry Group a'r ABP Group; prifysgolion a chanolfannau ymchwil fel Prifysgol y Frenhines Belfast, Prifysgol Caergrawnt, y cwmni bwyd a biotechnoleg Matis, ac Arloesedd Bwyd Cymru; a busnesau bwyd-amaeth newydd fel Mimica Lab a Better Origin.

Rydym yn falch iawn o fod yn arddangos yn BlasCymru/TasteWales 2021 er mwyn darganfod y sector bwyd a diod ardderchog yng Nghymru a chwrdd â chynhyrchwyr sy'n arloesi yn y diwydiant.

Bydd ein harddangosfa’n cyflwyno'r canlynol:

  • Ein portffolio o brosiectau arloesi dan arweiniad partneriaid EIT Food North-West sy'n sbarduno effaith mewn meysydd fel cynhyrchu bwyd cynaliadwy a maeth wedi'i dargedu.
  • Ein gweithgareddau cymorth busnes sy'n cynnig cyfleoedd ar gyfer busnesau bach a chanolig eu maint yn gynnar yn eu bodolaeth yn ogystal â phartneriaid mwy yn y diwydiant.
  • Ein cyfleoedd eraill i ddysgu mwy am EIT Food a chymryd rhan yn y gwaith o gefnogi ein cenhadaeth i ddiogelu'r system fwyd ar gyfer y dyfodol.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn BlasCymru/TasteWales 2021!

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein newyddion a'n straeon, dilynwch ni ar @EITFood_NWest ar Twitter.