Food Innovation Wales (FIW)

Mae Arloesi Bwyd Cymru (ABC), gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, yn dwyn ynghyd dair canolfan ragoriaeth bwyd sy'n ymroi i annog datblygiad y sector bwyd a diod a darparu cymorth technegol a gweithredol ar bob agwedd ar weithgynhyrchu bwydydd. Mae ABC yn cynnwys tair canolfan, sef:

  • Y Ganolfan Technoleg Bwyd, Gogledd Cymru.
  • Canolfan Fwyd Cymru, Gorllewin Cymru.
  • Canolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE, De Cymru.

P'un a ydych chi’n rhedeg cwmni bwyd yng Nghymru, yn gweithio i weithgynhyrchydd bwydydd amlwladol neu'n cymryd eich camau petrus cyntaf tuag at sefydlu microfusnes bwyd, ABC yw'r adnodd hollbwysig i gael cymorth, cyngor a syniadau creadigol i'ch helpu i ddechrau, ehangu a dod o hyd i atebion i broblemau technegol a gweithredol.

https://foodinnovation.wales/?lang=cy