Glyndwr

Glyndwr

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn eistedd wrth galon y gymuned fusnes yng Ngogledd Cymru. Mae'r Tîm Menter ym Mhrifysgol Glyndŵr yn gweithio’n frwd gyda busnesau a sefydliadau o bob maint a sector o fentrau cychwynnol bach i gorfforaethau byd-eang ac mae ganddynt hanes arbennig o cefnogaeth busnes a chyfleoedd arbennig ar gyfer dysgu a datblygu.

Mae gan Brifysgol Glyndŵr enw da hirsefydlog ac uchel ei barch am ddarparu prosiectau arloesi cydweithredol o ansawdd ar draws ystod eang o feysydd pwnc gan gynnwys Datblygu TG, Cemeg, Gwyddor Deunyddiau, Peirianneg, Marchnata, Diwydiannau Creadigol a llu o ddisgyblaethau eraill. Gall partneriaeth â Phrifysgol Glyndŵr ddod â buddion gwirioneddol i'ch busnes, trwy rannu gwybodaeth ac arbenigedd, rydym yn deall fod gan bob busnes wahanol anghenion a bod gennym dîm datblygu busnes pwrpasol a fydd yn teilwra'r gefnogaeth gywir i chi a'ch busnes.

Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch chi ymgysylltu â'r Tîm Menter yn Wrecsam Glyndŵr; o gyrsiau byr hyblyg ar-lein i raglenni Prentisiaeth Gradd, cyfleoedd i archwilio arloesedd trwy ein Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth i gynlluniau hyfforddi pwrpasol ar gyfer eich busnes, mae mor syml ag agor sgwrs gyda'n tîm profiadol sydd yma i'ch helpu i dyfu a datblygu eich busnes.

Mae Prifysgol Glyndŵr yn hynod angerddol am bwysigrwydd addysg ac arloesedd a sut mae pob un o'r rhain yn chwarae rhan allweddol yn nhwf a goroesiad busnesau a'u rhanddeiliaid. Mae'r Brifysgol yn credu'n gryf po fwyaf o wybodaeth rydych chi'n ei hennill, y mwyaf o gyfleoedd a fydd yn agor i ganiatáu i unigolion gyflawni gwell posibiliadau gyrfa a thwf personol ac i fusnesau dyfu a ffynnu. Gan weithio gyda'n gilydd, gallwn helpu i gyflawni eich nodau busnes a strategaethau.

I archwilio cyfleoedd dysgu, cefnogaeth busnes a chydweithio â Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam, cysylltwch â'r tîm Menter trwy enterprise@glyndwr.ac.uk.

Links:
Wefan https://www.glyndwr.ac.uk/cy/busnes

Twitter @MenterGlyndwr https://twitter.com/MenterGlyndwr

Linkedin https://www.linkedin.com/company/menter-arloesi-pgw