Grŵp Llandrillo Menai

Mae Busnes@, cangen fasnachol Grŵp Llandrillo Menai, yn cefnogi busnesau drwy ddarparu siop un stop ar gyfer eich holl anghenion hyfforddi a datblygu. 

Drwy ein hymwneud â’r Gyfarwyddiaeth Bwyd-Amaeth, rydym yn darparu cymorth arbenigol i’r sector bwyd a diod drwy’r ganolfan Technoleg Bwyd a Choleg Glynllifon. Mae canolfan Economi Wledig Glynllifon yn cael ei datblygu fel rhan o Fargen Dwf Gogledd Cymru a bydd yn rhoi mynediad i fusnesau bwyd a diod o Gymru at unedau deor gradd bwyd a gofod tyfu ymlaen i gyflymu eu twf.