Harlequin Packaging

Harlequin Printing and Packaging Limited

Wedi’i leoli ar gyrion Caerdydd, mae Harlequin Printing & Packaging Limited yn wneuthurwr pecynnu bwyd achrededig BRC AA, sydd ag enw da yn y sector bwyd a diodydd am ddarparu print pecynnu bwyd o ansawdd uchel.

Mae Harlequin yn gweithio gydag ystod eang o gwsmeriaid gan gynnwys enwau poblogaidd, yn ogystal â llawer o fusnesau newydd a chwmnïau bach a chanolig eu maint sy'n ceisio cynyddu eu cyllid ymhellach drwy ailgynllunio deunyddiau pecynnu.

Mae Harlequin yn cynnig gwasanaethau mewnol sy'n cynnwys dylunio a phrototeipio/samplu, argraffu, cynhyrchu a dosbarthu gan ddefnyddio tîm â gwasanaeth amser, a gall ddarparu help ac arweiniad ar y deunyddiau priodol ar gyfer eich prosiect penodol, a'ch tywys trwy'r broses yn ei chyfanrwydd. Mae ein holl ddeunydd pecynnu yn seiliedig ar bapur, ac mae'n cynnwys pob math o gardbord carton yn ogystal â deunydd rhychiog mân.

Mae Harlequin yn falch o fod yn arddangos yn nigwyddiad Blas Cymru/Taste Wales eleni. Rydym wedi ein lleoli yn y Parth Busnes, felly mae croeso i chi alw heibio i ddweud helo.

www.harlequinprintgroup.co.uk
Facebook: https://www.facebook.com/HarlequinPrintingPackaging/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/harlequin-printing-&-packaging/
Twitter: https://twitter.com/harlequinpp/
Instagram: https://www.instagram.com/harlequinpp/