Menter a Busnes

Mae Menter a Busnes yn gwmni annibynnol, dielw sy'n cefnogi unigolion, busnesau a sefydliadau yng Nghymru i ddechrau a datblygu eu busnes. Mae hefyd yn darparu gwasanaethau ymgynghori ar faterion datblygu economaidd yng Nghymru a thu hwnt. Mae'r cwmni ymroddedig yn canolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau o'r safon uchaf, gan gynnwys tîm bwyd a diod arbenigol.