Tech Tyfu

Rydym yn brosiect peilot ffermio fertigol wedi'i leoli yng Ngwynedd ac Ynys Môn. Fe'n cyflwynir gan Menter Môn, menter gymdeithasol ddielw sy'n anelu at fynd i'r afael â'r heriau sy'n wynebu cefn gwlad Cymru. Ar draws prosiectau Tech Tyfu, ein nod yw integreiddio ffermio fertigol yn economi Gogledd Cymru i fyrhau cadwyni cyflenwi bwyd ffres mewn ardaloedd gwledig, gwella mynediad at fwydydd o ansawdd uchel i gymunedau gwledig, a hwyluso arallgyfeirio gwledig ac amaethyddol. Ymwelwch â ni ar ein stondin i glywed am yr hyn y gall ffermio fertigol ei wneud i Gymru, a rhoi cynnig ar rywfaint o gynnyrch a ffermir yn fertigol.

Cysulltu:

Luke Tyler

luke@mentermon.com