ValuSect

Nod y prosiect “Pryfed Gwerthfawr” (ValuSect), a ariannwyd gan Interreg Gogledd-orllewin Ewrop, yw cryfhau cydweithredu traws-genedlaethol ac ymelwa ar ymchwil ar bryfed fel adnoddau ar gyfer datblygu cynhyrchion bwyd a bwyd anifeiliaid. Mae gwella cynhyrchu pryfed yn ogystal â gwella agweddau defnyddwyr wrth wraidd y prosiect sy’n anelu at wneud pryfed yn rhan hanfodol o ddeiet mwy cynaliadwy yfory yng Ngogledd-orllewin Ewrop. Mae'r prosiect yn arwain ymchwil ar effeithiau cynaliadwyedd megis allyrru nwyon tŷ gwydr, effaith y swbstrad, ar ddiogelwch bwyd ac oes silff cynhyrchion bwyd. Gall busnesau bach a chanolig o bob rhan o Ogledd-Orllewin Ewrop wneud cais am gymorth trwy dalebau arloesi i ddatblygu eu galluoedd Ymchwil a Datblygu ac Ymchwil i ddatblygu a masnacheiddio bwyd a phryfed anifeiliaid sy'n seiliedig ar bryfed.

https://www.nweurope.eu/projects/project-search/valusect/