ZERO2FIVE

Mae Canolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn darparu cymorth technegol, gweithredol a masnachol i fusnesau bwyd i'w galluogi i gystadlu'n fwy effeithiol. Mae ZERO2FIVE yn cyflogi technolegwyr bwyd a diod profiadol, arbenigwyr busnes ac uwch ddarlithwyr ac athrawon, ac ar y cyd mae'r tîm hwn yn arbenigo ym mhob agwedd ar brosesu bwyd a diod, gweithgynhyrchu, a materion gweithredol a thechnegol. 

ZERO2FIVE employs experienced food and drink technologists, business specialists and senior lecturers and professors, and collectively this team specialises in all aspects of food and drink processing, manufacturing, and operational and technical issues. 

Mae ZERO2FIVE yn gallu manteisio ar arbenigedd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd sy'n cynnwys arbenigwyr a gydnabyddir yn rhyngwladol mewn gwyddor bwyd, maeth, dieteteg, deddfwriaeth bwyd, iechyd yr amgylchedd, safonau masnach, datblygu cynnyrch newydd, a gwyddorau biofeddygol. 

Mae ein tîm o arbenigwyr yn y diwydiant bwyd a gydnabyddir yn rhyngwladol ar gael i gynorthwyo ein cleientiaid ar draws amrywiaeth o ddisgyblaethau bwyd gan gynnwys pobi, technolegau llaeth a chig, rheoli hylendid, dylunio deunydd pacio, systemau rheoli technegol, a datblygu cynnyrch newydd; tra gall y tîm busnes ddarparu marchnata, dadansoddi'r farchnad, datblygu cynnyrch newydd, a chymorth ariannol ac ymgysylltu â masnach. Gallwn hefyd gynorthwyo cwmnïau i ddod o hyd i gyllid, sy'n rhwystr mawr i ddatblygu llawer o fusnesau. 

Mae'r cyfleusterau o'r radd flaenaf o fewn ZERO2FIVE ar gael i'w defnyddio gan fusnesau ac ysgolion, ac maent yn cynnwys ystafell synhwyraidd i ddefnyddwyr, pedwar planhigyn maint peilot, cegin ddatblygu a chegin ymchwil i ddefnyddwyr.