Cwrdd â'r Prynwr

Llwyddiant y Digwyddiad

Dyma brif lwyddiannau BlasCymru/TasteWales 2019:

  • Dros 780 o gynadleddwyr wedi cymryd rhan.
  • Dros 1600 o gyfarfodydd busnes un-i-un wedi cael eu hwyluso.
  • Lansio 159 o gynhyrchion bwyd a diod newydd ac arloesol o Gymru.
  • Dros 190 o brynwyr masnachol wedi dod i’r digwyddiad, i gwrdd â dros 100 o gynhyrchwyr bwyd a diod o Gymru.

Pwy ddylai ddod?

 

Mae BlasCymru/TasteWales yn addas i chi os ydych chi’n gynhyrchydd yng Nghymru, yn brynwr cenedlaethol neu ryngwladol, neu’n ymwneud â’r canlynol:

 

  • Gwasanaethau bwyd a lletygarwch, arlwyo, caffis, tai llety, gwestai, tafarndai a bwytai.
  • Manwerthu – siopau delicatessen, siopau groser, siopau fferm, archfarchnadoedd a chwmnïau annibynnol.
  • Y sector cyhoeddus – ysgolion, colegau, ysbytai.