Cynhyrchwyr

Mae Llywodraeth Cymru yn dod â diwydiant bwyd a diod Cymru at ei gilydd yn BlasCymru/TasteWales 2021, gyda 200 o brynwyr rhyngwladol ac o'r DU.

Hwn fydd y digwyddiad ‘cwrdd â’r prynwr’ ac arddangos masnachol mwyaf yng nghalendr y diwydiant yng Nghymru.

Mae BlasCymru/TasteWales yn ddigwyddiad unigryw gyda fformat profedig sy’n ei wneud yn effeithlon o ran amser i brynwyr gwrdd â chyflenwyr posibl. Mae fformat y digwyddiad yn cynnwys amrywiaeth o elfennau i gynorthwyo’r broses gyfateb: 

  • Cwrdd â’r prynwr – lle mae prynwyr yn gofyn am gyfarfodydd rhagarweiniol wedi’u trefnu ymlaen llaw gyda chwmnïau
  • Gwahoddir prynwyr o amrywiaeth o sianeli, gan gynnwys manwerthu, gwasanaethau bwyd a chaffael cyhoeddus
  • Fformat sy’n defnyddio amser yn effeithlon – cyfarfodydd rhagarweiniol byr gyda phrynwyr sydd wedi cael eu dewis ymlaen llaw gan y prynwyr
  • Arddangosfa cynnyrch – cyfle i brynwyr weld rhagolwg o'r cynnyrch
  • Rhagolwg o gynnyrch NEWYDD – dros 200 o gynhyrchion yn cael eu lansio
  • Cyfeiriadur ar-lein o gwmnïau bwyd a diod o Gymru – i brynwyr bori drwyddynt i ofyn am gyfarfodydd gyda chyflenwyr posibl
  • Derbyniad rhwydweithio i brynwyr a chwmnïau bwyd a diod o Gymru
  • Cyfle i gymryd rhan yng nghystadleuaeth Golff BlasCymru/TasteWales gyda phrynwyr ar Gwrs Cwpan Ryder

 

Welsh Government logo

Lleoliad y Digwyddiad​

Y lleoliad ar gyfer y digwyddiad yw Canolfan Gynadledda Ryngwladol newydd Cymru ger Casnewydd – cyfleuster pwrpasol wrth ymyl Gwesty’r Celtic Manor sydd â chysylltiadau trafnidiaeth ffordd, rheilffordd ac awyr rhagorol.

Achrediad BRC neu Salsa

Diolch am ddangos diddordeb. Mae'r digwyddiad bellach yn llawn ac mae cofrestru wedi cau.

Cynhyrchwyr - Sut i Gofrestru

Diolch am ddangos diddordeb. Mae'r digwyddiad bellach yn llawn ac mae cofrestru wedi cau.

Rydyn ni’n edrych ymlaen at eich croesawu i BlasCymru/TasteWales 2021

Adborth gan gynadleddwyr masnach a ddaeth i’r digwyddiad yn 2019​

“Dyma’r sioe fasnach orau i mi fynd iddi o bell ffordd. Rwy’n gobeithio y bydd rhai sioeau eraill yn dysgu gennych chi – roedd ffocws pendant i’r digwyddiad ac roedd yn defnyddio amser yn effeithlon”.

Prynwr manwerthu lluosog​

“Roedd yn wirioneddol wych – digwyddiad gwerth chweil”

Prynwr gwasanaeth bwyd cenedlaethol​

Canolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru

Mae’r ganolfan ychydig oddi ar yr M4 [C24] ger Casnewydd yn Ne Ddwyrain Cymru ac mae ganddi gysylltiadau gwych â rhwydwaith ffyrdd y DU. 45 munud o Faes Awyr Caerdydd a Maes Awyr Bryste; 2 awr o Faes Awyr Heathrow Llundain. Gwasanaethau trên o ddinasoedd eraill i Gasnewydd; 10 munud o’r orsaf drenau i’r Ganolfan Gynadledda.