Gweinidog yn edrych ymlaen at BlasCymru/TasteWales 2021

Yr wythnos hon mae'r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, yn estyn gwahoddiad swyddogol i ran-ddeiliaid gofrrestru ar gyfer BlasCymru/TasteWales 2021. BlasCymru/TasteWales 2021.

Mae'r digwyddiad, sydd i’w gynnal yng Nghanolfan Confensiwn Rhyngwladol Cymru yn y Celtic Manor, Casnewydd ddiwedd mis Hydref, yn adeiladu ar lwyddiant y blynyddoedd diwethaf ac yn argoeli i fod yn gyfle gwych i arddangos y gorau o Gymru. Wrth i'r diwydiant barhau ei adferiad o effaith Covid-19, bydd y digwyddiad deuddydd, a drefnir mewn amgylchedd diogel Covid-19, yn arddangos dros 1000 o gynhyrchion, gyda dros 200 o gynhyrchion newydd yn cael eu lansio.

Mewn neges fideo byr ganddi i ddarpar fynychwyr, fe bwysleisiodd y neges ganolog y bydd “cynaliadwyedd hefyd yn naturiol yn thema ganolog, yn y digwyddiad masnach a’r gynhadledd, wrth i ni adeiladu ar ein gweledigaeth strategol i fod yn ddiwydiant sydd ag enw da yn fyd-eang am ragoriaeth, ac wrth geisio cael un o'r cadwyni cyflenwi mwyaf cyfrifol, o safbwynt amgylcheddol a chymdeithasol, yn y byd.”