Parthau

Bydd digwyddiad BlasCymru/TasteWales 2021 yn llawn gweithgareddau ac yn gyfle i chi rwydweithio a chwrdd â gweithwyr proffesiynol y diwydiant mewn mannau/parthau penodol.

Yn y parthau bydd sefydliadau sy’n gallu eich helpu i dyfu a chyflymu eich busnes drwy gyngor a gwybodaeth arbenigol.

Wedi’u dylunio â hwylustod mewn golwg, byddwch yn gallu dod o hyd i’ch parth yn hawdd, gan roi mwy o amser i chi ar gyfer eich cyfarfodydd.  

Boed chi’n fusnes newydd neu’n gwmni sydd wedi’i hen sefydlu, bydd y parthau’n eich galluogi i archwilio ‘cyfrinach posibilrwydd’ ar gyfer eich busnes.