Parth Gweithgynhyrchu Uwch

Noddir Gan

Bydd y parth hwn yn Blas Cymru / Taste Wales yn arddangos sut mae AMRC Cymru Prifysgol Sheffield yn integreiddio arloesiadau gweithgynhyrchu uwch i'r sector bwyd a diod.

Byddwch yn gallu gweld ROSIE, robot sy'n arddangos potensial awtomeiddio ac efeilliaid digidol; ein cell rhith-realaeth sy'n arddangos ffatri'r dyfodol; Galluoedd AMRC Cymru mewn Efelychu Digwyddiadau Arwahanol; a gweld enghreifftiau o ddatrysiadau offer sydd wedi'u datblygu i wella effeithlonrwydd.

Ewch ar ymweliad i’r parth Gweithgynhyrchu Uwch i gwrdd â'n harbenigwyr a gweld y buddion y mae'r technolegau hyn yn eu cynnig o lygad y ffynnon. Bydd ein tîm yn esbonio sut y gall gweithgynhyrchwyr gael gafael ar arbenigedd i lywio a dad-risgio penderfyniadau buddsoddi a all wella cynhyrchiant a gwneud newidiadau sylweddol mewn cynaliadwyedd.