Y Parth Arloesi, Sgiliau a Busnes

Oes angen cyngor arnoch chi ynghylch y syniadau arloesol sydd gennych chi ar gyfer eich busnes?​
Sponsored By

Bydd y parthau hyn yn arddangos prosiectau arloesol o’r radd flaenaf a fydd yn eich galluogi i wneud y canlynol:

  • Ymgysylltu ag ymchwilwyr a fydd wrth law i rannu a thrafod canfyddiadau’r ymchwil bwyd ddiweddaraf y mae Cymru’n arwain y ffordd ynddi
  • Siarad â thîm Arloesi Bwyd Cymru, a fydd wrth law i gynnig cyngor ac i rannu ei ddatblygiadau diweddaraf a’r allbynnau economaidd a gyflawnwyd drwy brosiect HELIX, ei raglen flaenllaw ar gyfer trosglwyddo gwybodaeth
  • Gweld a blasu cynnyrch bwyd a diod arloesol diweddaraf Cymru
  • Cwrdd â chynrychiolwyr o sefydliadau Addysg Cymru, yn ogystal â darparwyr hyfforddiant eraill
  • Cwrdd â busnesau arloesol newydd sy’n gobeithio ymuno â marchnadoedd newydd
  • Ymgysylltu â rhanddeiliaid sy’n gallu helpu i gefnogi gofynion eich busnes, p’un a ydych chi’n fusnes newydd neu’n fusnes sefydledig
  • Cymryd rhan mewn cyfres o weithgareddau rhyngweithiol a fydd yn ennyn diddordeb y cynadleddwyr ac yn herio eu synhwyrau