Parth Arloesi

Oes angen cyngor arnoch chi ynghylch y syniadau arloesol sydd gennych chi ar gyfer eich busnes?​
Noddir Gan

Gan arddangos y datblygiadau arloesol diweddaraf yn y sector sy’n dangos datblygiad cynnyrch newydd a chysyniadau newydd ym maes arloesi, mae hwn yn faes penodol ym Mhrif Neuadd y digwyddiad a fydd yn cynnwys nifer o ddarparwyr a rhanddeiliaid sy’n arddangos datblygiadau blaenllaw ym maes technoleg bwyd a dyfodol gweithgynhyrchu ac arloesi yn y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru. Bydd y parth hwn yn rhoi llwyfan ar gyfer y cynhyrchion bwyd a diod arloesol diweddaraf yng Nghymru ac yn cynnwys Arloesi Bwyd Cymru, a fydd wrth law i gynnig cyngor a rhannu’r datblygiadau a’r allbynnau economaidd diweddaraf a gyflawnwyd drwy eu rhaglen trosglwyddo gwybodaeth flaenllaw, Prosiect HELIX.