Investor Zone

Ydych chi’n chwilio am fuddsoddiad neu gyllid i dyfu eich busnes bwyd neu ddiod?

Os felly, dyma eich cyfle i gwrdd â chyllidwyr a buddsoddwyr i drafod eich gofynion a sut y gallwch dyfu eich busnes gyda’r math iawn o gyllid.

Sponsored By

Mae’r Parth Buddsoddi yn rhoi’r cyfle i gynadleddwyr BlasCymru wneud y canlynol:

  • Cwrdd â buddsoddwyr a darparwyr cyllid posibl

  • Clywed yn uniongyrchol am yr hyn y mae buddsoddwyr neu ddarparwyr cyllid yn chwilio amdano mewn busnes

  • Siarad ag arbenigwyr am sut i sicrhau bod eich busnes yn “barod am fuddsoddwyr”

  • Cael cyngor ar ba fath o gyllid fyddai’n addas ar gyfer eich busnes