Parth Busnes

Noddir Gan

Mae hwn yn faes penodol ym Mhrif Neuadd y digwyddiad a fydd yn arddangos y llu o raglenni cymorth busnes sydd ar gael i fusnesau bwyd a diod Cymru (neu fusnesau sy’n lleoli i Gymru), sy’n cynnwys nifer o sefydliadau sy’n rhoi cyngor a chymorth ar y rhaglenni sydd ar gael.