Y Rhwydwaith Clystyrau

The Welsh Government, working with the food and drink sectors have strategically put together a number of Cluster Groups – CEO Cluster, Drinks Cluster, Export Cluster, Fine Food Cluster, Honey Cluster, Horticulture Cluster, Nutri-Wales Cluster, Seafood Cluster and the Sustainability Cluster.

Cafodd y clystyrau hyn eu datblygu i sicrhau’r twf economaidd mwyaf posibl yng Nghymru ac i ymateb i sectorau sydd angen cymorth uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru. Maent yn dod â phobl o’r un anian at ei gilydd, gyda’r amcan allweddol o helpu busnesau i gyflymu’r twf mewn gwerthiant, elw a chyflogaeth.

Mae’r clystyrau’n uchelgeisiol a byddant yn sicrhau newid sylweddol yn hytrach na thwf graddol. Bydd Clystyrau’n rhoi cymorth a dealltwriaeth i chi ac yn eich galluogi i ddatblygu cyfleoedd i weithio gyda chyflenwyr eraill, gan gynnig atebion i’ch gilydd i oresgyn y rhwystrau sy’n atal twf ac i fanteisio ar gyfleoedd masnachol, yn ogystal â helpu i ddatblygu eich capasiti a’ch gallu.