Clwstwr Bwyd Môr

Mae’r Clwstwr Bwyd Môr, a sefydlwyd yn 2015, yn canolbwyntio ar weithredu ar y cyd i nodi a datrys problemau cyffredin yn y diwydiant bwyd môr yng Nghymru.

Mae’r clwstwr yn casglu ynghyd amrywiaeth o bysgotwyr, gwerthwyr pysgod, casglwyr â llaw a busnesau dyframaethu uchelgeisiol. Dros y cyfnod hwn mae’r clwstwr wedi helpu busnesau i ddatblygu ac i ffynnu, gan greu swyddi, cael mynediad at farchnadoedd newydd a sicrhau busnes newydd.

Mae’r clwstwr yn darparu cymorth a gwybodaeth ymarferol arbennig i helpu busnesau bwyd môr i greu swyddi ac i ddatblygu twf economaidd cynaliadwy. Mae’n galluogi busnesau i ddatblygu gwybodaeth ac yn darparu cyfleoedd i gydweithio a goresgyn y rhwystrau i dyfu, ac i archwilio cyfleoedd masnachol.

Mae’r clwstwr wedi’i anelu at fusnesau sy’n dymuno datblygu eu capasiti. Mae rhaglen y clwstwr yn cynnwys:

 • Clwstwr o gwmnïau bwyd môr gyda phrosiectau a syniadau ar gyfer cyfleoedd datblygu allweddol
 • Rheolwr Clwstwr i helpu i ddatblygu atebion er mwyn goresgyn y rhwystrau i dyfu
 • Defnyddio dull gweithredu sy’n darparu fframwaith arloesedd gan gynnwys sefydliadau academaidd, cwmnïau ac amrywiaeth o randdeiliaid i wella’r sylfaen wybodaeth a’r ddealltwriaeth o gyfleoedd busnes, gan gryfhau arloesedd i greu twf cynaliadwy.

 

Mae gweithgareddau'r clwstwr yn cynnwys:

 • Cyfnewid gwybodaeth rhwng cymheiriaid
 • Digwyddiadau a gweithdai
 • Hyfforddiant arbenigol
 • Cymorth i ddatblygu’r busnes gan arbenigwyr y diwydiant a mentoriaid arbenigol
 • Teithiau astudio
 • Rhannu costau / adnoddau
 • Sefydlu grwpiau diddordeb arbennig penodol
 • Deall ac ymuno â marchnadoedd newydd
 • Archwilio cyfleoedd masnach
 • Ymchwil
 • Ymuno â marchnadoedd newydd

Welsh seafood businesses are successfully working together to improve their market share and safeguard their livelihoods and communities with 60 seafood businesses across Wales engaged. The Welsh Seafood Cluster is available to all seafood businesses operating in Wales, providing training and support for the whole sector – from fishermen, fishmongers, to merchants, aquaculture, processors, and hand gatherers.

It affords a platform for joint action to solve common industry problems, helps overcome barriers to growth, makes a link between commercial, government and academic partners – with the ultimate aim of adding value to fish and shellfish caught or farmed on the Welsh shores.