Clwstwr Bwyd Moethus

Mae’r Clwstwr Bwyd Moethus yn llwyfan ar gyfer camau gweithredu ar y cyd i nodi a datrys problemau cyffredin. Mae’n casglu ynghyd amrywiaeth o gynhyrchwyr bwyd a diod sydd â chynnyrch o ansawdd uchel ac uchelgais i dyfu ochr yn ochr â phartneriaid masnachol, academaidd a’r llywodraeth.

Mae’r clwstwr yn darparu gwybodaeth ymarferol arbennig i helpu cwmnïau i oresgyn y rhwystrau i dyfu. Mae’n helpu i ddatblygu gwybodaeth ac yn darparu cyfleoedd i weithio gyda busnesau eraill i oresgyn y rhwystrau i dyfu, ac i fanteisio ar gyfleoedd masnachol.

Wedi’i hanelu at fusnesau bwyd a diod sy’n tyfu ac sydd am ddatblygu eu capasiti, mae ein rhaglen yn cynnwys:

 • Clwstwr o gwmnïau bwyd a diod moethus gyda phrosiectau ar gyfleoedd datblygu allweddol
 • Rheolwr Clwstwr i’ch helpu chi i ddatblygu atebion er mwyn goresgyn y rhwystrau i dyfu
 • Defnyddio dull gweithredu i ddarparu fframwaith arloesedd gan gynnwys sefydliadau academaidd, cwmnïau, y Llywodraeth ac amrywiaeth o randdeiliaid i wella’r sylfaen wybodaeth a’r ddealltwriaeth o gyfleoedd busnes, gan gryfhau arloesedd i greu twf cynaliadwy
 • Mentora arbenigol wedi’i deilwra.

Mae gweithgareddau'r clwstwr yn cynnwys:

 • Cyfnewid gwybodaeth rhwng cymheiriaid
 • Digwyddiadau a gweithdai
 • Cydweithio ar weithgareddau masnachol
 • Rhannu costau / adnoddau
 • Busnesau’r sector preifat yn gyrru’r agenda ymchwil
 • Deall ac ymuno â marchnadoedd newydd
 • Mynediad at ymchwil sydd gyda’r gorau yn y byd
 • Treialu gwasanaethau newydd ar sail yr anghenion busnes a nodwyd

The Fine Food Cluster provides a platform for ambitious Welsh food and drink businesses to identify and solve common problems together through knowledge sharing, training and by exploiting commercial opportunities collaboratively as a cluster.
Cluster members are growth orientated companies. Projects are designed around the needs of the cluster members to help them achieve their growth objectives, these include workstreams on key business growth issues; internal market activities with shared purchasing; market development such as Destination North West and South West; workshops; mentoring and group participation at trade exhibitions.

https://menterabusnes.cymru/cywain/en/about-us/fine-food-cluster/