Clwstwr Prif Weithredwyr

Mae’r Clwstwr Prif Weithredwyr wedi cael ei lansio fel rhan o raglen datblygu clystyrau Llywodraeth Cymru.

Yn ôl yr Athro Michael E. Porter o Ysgol Fusnes Harvard: “Mae clwstwr o gwmnïau a sefydliadau annibynnol sydd wedi’u cysylltu’n ffurfiol yn ffurf gadarn ar sefydliad sy’n cynnig manteision o ran effeithlonrwydd, effeithiolrwydd a hyblygrwydd.” Mae’n debyg mai Silicon Valley yn California yw’r enghraifft fwyaf llwyddiannus o glwstwr mewn diwydiant.

Prif amcanion y clwstwr yw helpu busnesau i gyflymu eu twf o ran gwerthiannau, elw a niferoedd staff.

Bydd y clwstwr hwn yn apelio at gwmnïau sydd â thargedau twf uchelgeisiol. Gallai’r twf hwn gael ei sbarduno gan gyfuniad o ffactorau gan gynnwys arloesedd, sianeli gwerthu newydd a datblygu cynnyrch newydd. Gall ein gwaith gefnogi bob un o’r rhain.

Bydd cwmnïau’n elwa ar gydweithio â chwmnïau eraill ac ar y cymorth a ddarperir gan Arloesi Bwyd Cymru a Llywodraeth Cymru. Bydd sawl ffurf ar gydweithio, er enghraifft:

  • Rhannu adnoddau (ee cyfarpar)
  • Mentrau gwerthu ar y cyd (ee cydweithio i ymuno â marchnad allforio newydd)
  • Mynediad at wybodaeth am y farchnad (ee ymchwil i’r farchnad)
  • Mynediad at wybodaeth y clwstwr (ee arbenigedd Arloesi Bwyd Cymru)
  • Rhannu profiadau a’r gwersi a ddysgwyd.

 

Arloesi Bwyd Cymru sy’n arwain y clwstwr hwn ac mae’n darparu adnodd unigryw ar gyfer y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru.