Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy

Mae'r Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy yn helpu busnesau bwyd a diod uchelgeisiol o Gymru i gynyddu'n gynaliadwy.

Mae'r Clwstwr yn cefnogi busnesau i fynd i'r afael â'r pedair her allweddol i gynyddu'n llwyddiannus:

  • Y capasiti i gynyddu
  • Mynediad at gyfalaf i gynyddu
  • Mynediad at y cymwyseddau a'r dalent gywir i gynyddu
  • Yr hyder i gynyddu ac osgoi'r trap gor-werthu

Gweledigaeth y clwstwr yw adeiladu cymuned o fusnesau bwyd a diod o Gymru sy'n uchelgeisiol ac yn cynyddu, gan sbarduno twf economaidd y sector a'r cymunedau y mae'r busnesau hyn yn gweithredu ynddynt.

Bydd y Clwstwr yn cyflawni hyn trwy weithio gyda diwydiant, y byd academaidd, y llywodraeth a rhanddeiliaid. Bydd y Clwstwr yn helpu busnesau i ymgorffori gwytnwch busnes, adferiad a chynyddu sgiliau trwy gydweithredu, gan alluogi arweinwyr busnes i asesu risg a chyfleoedd yn gymwys, gwneud penderfyniadau gwell a sicrhau cyfalaf, cynyddu gallu, gwella cymwyseddau a magu hyder i gynyddu.

Os hoffech siarad ag un o'n Rheolwyr Clwstwr Rhanbarthol am eich cynlluniau twf, cysylltwch â ni yma.