Parth Cynaliadwyedd

Mae Cymru’n gartref i ddiwydiant bwyd-amaeth deinamig sy’n cynnwys ffermwyr, pysgotwyr, busnesau bwyd a diod o dyddynnod, microfusnesau, busnesau artisan, amrywiaeth o fusnesau bach a chanolig, i ystadau ffermio a chwmnïau bwyd ar raddfa fwy. 

Mae’r busnesau hyn yn cynhyrchu pob math o gynnyrch – o eitemau arbenigol ar gyfer marchnadoedd penodol i eitemau ar raddfa fawr ar gyfer rhwydweithiau dosbarthu sylweddol. Mae Llywodraeth Cymru’n dymuno gwreiddio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn arferion busnesau bwyd-amaeth Cymru, gan dyfu’r diwydiant, creu swyddi a chreu twf economaidd cynaliadwy ar yr un pryd. 

Noddir Gan

Bydd y Parth Cynaliadwyedd yn nodi gweledigaeth Cymru ar gyfer y diwydiant bwyd a diod, o dan bum maes unigol - llywodraethu, gweithwyr, yr amgylchedd, y gymuned a chwsmeriaid.

Bob awr, bydd y Parth yn croesawu siaradwyr byw, gan roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi ar agenda cynaliadwyedd Cymru.

Cewch glywed gan:

  • Mark Grant a fydd yn eich tywys trwy gynllun 2021/22 ar gyfer Clwstwr Cynaliadwyedd Cymru (ar gael i'w lawrlwytho) a hefyd yn tywys cynhyrchwyr trwy'r gwaith y mae'r clwstwr yn ei wneud er mwyn helpu cyflenwyr i ennill Ardystiad B-Corp.
  • Arloesi Bwyd Cymru ar fapio gwastraff ac effeithlonrwydd prosesau, ynghyd â'u cynllun 10 pwynt ar gyfer cyflenwyr a lansiwyd yn ddiweddar i gefnogi eu taith cynaliadwyedd
  • Bydd AMRC yn dangos eu galluoedd o ran pacio cynaliadwy a dulliau pecynnu arloesol
  • Is-adran Effeithlonrwydd Adnoddau ac Economi Gylchol Llywodraeth Cymru a fydd yn trafod Datgarboneiddio ac Economi Gylchol yng Nghymru
  • Is-adran Effeithlonrwydd Adnoddau ac Economi Gylchol Llywodraeth Cymru hefyd yn cynnal trafodaeth ar Gyfrifoldeb Estynedig Cynhyrchwyr (EPR) a Chynlluniau Dychwelyd Blaendal (DRS) yng Nghymru
  • Banc Natwest a fydd yn rhannu eu cynllun cyflymydd cynaliadwyedd newydd sy'n lansio er mwyn helpu cyflenwyr yng Nghymru i gael mynediad at gyllid a gwybodaeth i wella eu meini prawf cynaliadwyedd.

I gael mwy o wybodaeth am weledigaeth Cymru a pha gefnogaeth sydd ar gael i gyflymu'r siwrnai cynaliadwyedd, dewch i ymweld â ni yn Blas Cymru!