Y Parth Cynaliadwyedd

Mae Cymru’n gartref i ddiwydiant bwyd-amaeth deinamig sy’n cynnwys ffermwyr, pysgotwyr, busnesau bwyd a diod o dyddynnod, microfusnesau, busnesau artisan, amrywiaeth o fusnesau bach a chanolig, i ystadau ffermio a chwmnïau bwyd ar raddfa fwy. 

Mae’r busnesau hyn yn cynhyrchu pob math o gynnyrch – o eitemau arbenigol ar gyfer marchnadoedd penodol i eitemau ar raddfa fawr ar gyfer rhwydweithiau dosbarthu sylweddol. Mae Llywodraeth Cymru’n dymuno gwreiddio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn arferion busnesau bwyd-amaeth Cymru, gan dyfu’r diwydiant, creu swyddi a chreu twf economaidd cynaliadwy ar yr un pryd. 

Sponsored By

Visit the sustainability zone to learn more about future plans by both government, academia, and wider industry partners.