Parth Rhyngwladol​

Ydych chi’n ystyried allforio?

Mae gan Lywodraeth Cymru staff mewn 12 o wledydd mewn 21 o swyddfeydd ledled y byd ac maent yn barod i siarad â chi am fanteision allforio ac i ddangos y gefnogaeth sydd ar gael.

Noddir Gan

Gwlad fach yw Cymru ond mae gennym uchelgais fawr.

  • Dewch i gwrdd â chynrychiolwyr o’r swyddfeydd tramor
  • Bydd y parth yn arddangos straeon am lwyddiant Buddsoddi Uniongyrchol o Dramor
  • Bydd yn hyrwyddo statws Cymru fel cyrchfan i ddechrau neu dyfu busnes, neu ddod â busnes gyda chi (buddsoddi)
  • Bydd yn codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o Gymru ar lwyfan y byd
  • Cewch gymorth i ddod o hyd i'ch marchnad
  • Cewch gymorth i ddod o hyd i ddosbarthwyr

Mae cael presenoldeb rhyngwladol cryf yn fwy perthnasol nag erioed. Yn dilyn refferendwm yr UE yn 2016 a’r ansicrwydd parhaus ynghylch perthynas y DU ag Ewrop yn y dyfodol, bydd Cymru’n mynd ati’n frwd i sefydlu ei lle ar y llwyfan rhyngwladol.

Fel llywodraeth, rydym yn awyddus i helpu cwmnïau cynhenid Cymreig i allforio mwy a dangos bod Cymru’n dal yn agored i fusnes.

Mae gennym gynrychiolaeth yn Atlanta, Chicago, Montreal, Efrog Newydd, San Francisco, Washington, Beijing, Chongqing, Shanghai, Bangalore, Mumbai, New Delhi, Tokyo, Dubai, Doha, Llundain, Berlin, Dusseldorf, Brwsel, Dulyn a Paris.

I gael rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael gan ein swyddfeydd rhyngwladol, ewch i’r Parth Rhyngwladol!

WG International Offices

Dolenni cysylltiedig

Lawrlwytho’r ddogfen