Parth Sgiliau

Noddir Gan

Wedi’i leoli ym Mhrif Neuadd y digwyddiad, mae’r parth hwn yn rhoi cyfle i ddarganfod yr amrywiaeth o opsiynau sydd gan Gymru i’w cynnig i fusnesau bwyd a diod, boed yn brentisiaethau, cyrsiau byr neu brifysgolion a gydnabyddir yn rhyngwladol yn rhannu eu datblygiadau a’u canfyddiadau diweddaraf ar yr ymchwil bwyd y mae Cymru yn ei harwain.