Parth Twristiaeth

Cewch archwilio bwyd a lletygarwch o safon fyd-eang.

Mae morlin a thirwedd ffrwythlon helaeth Cymru yn gwneud ei bwyd a’i diod yn ffres ym mhob ystyr. Mae brandiau blaenllaw’r byd, cynhyrchwyr artisan, ac entrepreneuriaid bwyd a diod yn cyfuno traddodiad ac arloesedd i gynnig y blasau gorau o Gymru.

Noddir gan

Mae Cymru’n cynnig profiadau bwyd a diod lleol ledled y wlad mewn digwyddiadau dros dro a bwytai gwych. Gyda chymaint o ddewis, y benbleth fwyaf yw penderfynu ble i fynd a beth i'w fwyta!

Mae bwyd a diod yn rhan nodedig o’r hyn sydd gan Gymru i’w gynnig i dwristiaid. Ceir cyfuniad o fwyd tymhorol o safon a chynhwysion lleol, lleoedd diddorol i fwyta ac aros, a rhai o gogyddion gorau’r byd.

 

P’un a yw’n felys neu sawrus, yn gig neu’n llysieuol, dydy bwyd a diod o Gymru erioed wedi bod mor amrywiol. P’un a ydych yn mynd am bryd bwyd yn un o’n bwytai o’r radd flaenaf neu un o’n caffis cyfeillgar, neu’n chwilota drwy ddanteithion lleol mewn deli neu farchnad ffermwyr, bydd Cymru’n siŵr o ddod â dŵr i’ch dannedd.

Dewch i’n gweld ni yn y Parth Twristiaeth, a fydd yn rhan o ddigwyddiad trochi Croeso Cymru 360, lle cewch wneud y canlynol:

  • Cwrdd â chynrychiolwyr o’r diwydiant twristiaeth
  • Bod yn rhan o sesiynau grŵp llai sy’n benodol i dwristiaeth bwyd
  • Gweld ein ffilmiau newydd 360 ar fwyd a thwristiaeth
  • Rhoi cynnig ar fwyd a diod mewn sesiynau blasu

Rydyn ni hefyd yn cynnig sesiwn arbennig i noddwyr y Parth Twristiaeth, er enghraifft, cynnal profiad bwyta bendigedig i westeion arbennig.

Dewch i’n gweld yn y Parth Twristiaeth lle gallwn eich tywys trwy fwyd a diod adnabyddus o Gymru, fel Oen Cymreig GI, caws, wisgi yn ogystal â rhai o'r cynnyrch mwy newydd a llai adnabyddus, gan gynnwys gwin gwobrwyedig.

Gallwch gael gwybodaeth am y lleoedd gorau i fwyta ac yfed, bragdai a distyllfeydd, cynhyrchwyr bwyd a bwyd o Gymru.