Cyhoeddi Princes fel prif noddwr BlasCymru 2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on tumblr

Princes Group, one of the largest names in the UK food and drink industry, has been unveiled as the key sponsor for the upcoming international trade event BlasCymru/TasteWales 2021.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yn y Ganolfan Gynadledda Ryngwladol, Gwesty’r Celtic Manor, Casnewydd (27-28 Hydref 2021), a bydd yn croesawu prynwyr bwyd a gweithwyr proffesiynol y diwydiant o dan yr un to i gwrdd â busnesau bwyd a diod blaenllaw Cymru.

Mae ffigyrau diweddar wedi tynnu sylw ymhellach at y rôl hanfodol mae'r digwyddiad yn ei chwarae wrth ddod â phrynwyr a busnesau ynghyd, gyda digwyddiad 2019 wedi creu bron i £20m o werthiant wedi'i gadarnhau ar gyfer cynhyrchwyr bwyd a diod o Gymru.

Wrth sôn am y cyhoeddiad dywedodd Andy Hargraves, Cyfarwyddwr Grŵp Diodydd Meddal Princes:

“Mae Princes yn falch iawn o roi ei gefnogaeth i BlasCymru 2021 yn dilyn ei lwyddiannau yn y gorffennol. Mewn sawl ffordd, mae’r amseru’n cyd-fynd yn berffaith â’n hymrwymiad parhaus i weithgynhyrchu yng Nghymru, wrth i ni gwblhau buddsoddiad cyfalaf mwyaf y Grŵp erioed mewn diodydd meddal ar ein safle yng Nghaerdydd.”

Dywedodd y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a Threfnydd Llywodraeth Cymru, Lesley Griffiths:

“Gyda sefyllfa’r coronafeirws yn parhau i wella yma yng Nghymru, rydym ni’n obeithiol iawn ac yn edrych ymlaen at groesawu cyflenwyr, prynwyr a gweithwyr proffesiynol y diwydiant bwyd i’r Ganolfan Gynadledda Ryngwladol yng Ngwesty’r Celtic Manor yn ddiweddarach eleni ar gyfer BlasCymru 2021.

“Mae'r digwyddiad yn cynnig cyfle arbennig i arddangos y gorau o Gymru ac mae'n braf meddwl y bydd mwy na 200 o gynhyrchion newydd yn cael eu lansio dros y ddeuddydd sy'n newyddion gwych wrth i'r diwydiant barhau i wella o effaith Covid19.

“Bydd cynaliadwyedd, wrth gwrs, yn ganolog yn y digwyddiad wrth i ni adeiladu ar ein gweledigaeth strategol i ddod yn arweinydd byd-eang yn y maes.”

Gyda dros 200 o gynhyrchion newydd i'w lansio yn BlasCymru mewn ystod eang o gategorïau, mae'r digwyddiad wedi'i gynllunio i sicrhau'r gwerth mwyaf posibl i brynwyr gan eu helpu trwy:

  • • ddarparu arddangosfa fawr o gynhyrchion;
  • • cyrchu bwyd a diod o Gymru – o frandiau i labeli preifat;
  • • cwrdd ag ystod eang o gyflenwyr;
  • • fformat cyfarfod rhagarweiniol effeithlon o ran amser.

Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru eich diddordeb yn BlasCymru 2021 ewch i www.blascymru.com/ www.tastewales.com