Prynwyr

Dewch i gwrdd â diwydiant o dan un to a defnyddio eich amser yn effeithiol ac effeithlon​

Digwyddiad masnach bwyd a diod mwyaf Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn dod â phrynwyr masnach a chwmnïau bwyd a diod blaenllaw o Gymru at ei gilydd yn BlasCymru/TasteWales 2021. Hwn fydd y digwyddiad ‘cwrdd â’r cyflenwr’ ac arddangos cynnyrch mwyaf yng nghalendr y diwydiant yng Nghymru. 

Welsh Government logo

Bwyd a diod o Gymru mewn niferoedd​

7.9bn

Trosiant

33,600

Pobl a gyflogir

1,465

Unedau Busnes

Ystod eang o gategorïau wedi’u dwyn ynghyd gan Lywodraeth Cymru​

Mae’r rhain yn amrywio o gwmnïau mawr i gynhyrchwyr artisan – sy’n cynrychioli ystod eang ac amrywiol o gategorïau cynnyrch, gan gynnwys:

 • Cynnyrch heb gynhwysion penodol (“Free from”)
 • Cynnyrch Figan
 • Cynnyrch wedi’i Bobi
 • Cynnyrch Llaeth
 • Cig a Chynnyrch Cig o Gymru
 • Bwyd Môr
 • Prydau Parod
 • Cwrw, Seidr, Medd, Gwinoedd a Gwirodydd
 • Diodydd Meddal
 • Byrbrydau
 • Bwydydd
 • Cyffeithiau a Chyfwydydd
 • Sawsiau’r Byd
 • Cynhwysion Cogyddion
 • Melysion
 • Cynnyrch Ffres

200+ New product launches

200 + NEW products will be launched at Blascymru/TasteWales in a broad range of categories.
Cwrdd â diwydiant o dan yr un to

Dewch i gwrdd â’r bobl sy’n sbarduno ein diwydiant bywiog ac arloesol.

Arddangosfeydd a sesiynau blasu​

Arddangosir ystod eang o gategorïau gan gynnwys labeli preifat, cynhwysion, gwasanaethau bwyd a chynnyrch manwerthu.

Amserlen effeithlon o gyfarfodydd dan eich rheolaeth chi ar gyfer un diwrnod neu ddau

Amserlen o gyfarfodydd pwrpasol ar ffurf rhaglen o gyfarfodydd rhagarweiniol byr sy’n defnyddio amser yn effeithiol ac yn effeithlon, ac yn canolbwyntio ar eich amcanion.

Gwybodaeth a chyngor arbenigol gan dîm Llywodraeth Cymru

Er mwyn helpu i ganfod cynnyrch a chyflenwyr newydd sy’n bodloni’ch meini prawf, gall tîm BlasCymru/TasteWales ddarparu gwybodaeth bwrpasol i chi a’ch cyflwyno i gyflenwyr priodol.

Proffiliau cwmnïau

Bydd proffil a gwybodaeth am bob cynhyrchydd bwyd a diod ar gael cyn y digwyddiad.

Chwarae cwrs Cwpan Ryder 2010

Mae'r digwyddiad yn cynnwys cystadleuaeth golff ddewisol. Cewch ddilyn ôl troed golffwyr gorau’r byd a rhoi cynnig ar gwrs Cwpan Ryder 2021.

Adborth gan gynadleddwyr masnach a ddaeth i’r digwyddiad yn 2019​

“Dyma’r sioe fasnach orau i mi fynd iddi o bell ffordd. Rwy’n gobeithio y bydd rhai sioeau eraill yn dysgu gennych chi – roedd ffocws pendant i’r digwyddiad ac roedd yn defnyddio amser yn effeithlon”.

Prynwr manwerthu lluosog​

“Roedd yn wirioneddol wych – digwyddiad gwerth chweil”

Prynwr gwasanaeth bwyd cenedlaethol​

Canolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru

Mae’r ganolfan ychydig oddi ar yr M4 [C24] ger Casnewydd yn Ne Ddwyrain Cymru ac mae ganddi gysylltiadau gwych â rhwydwaith ffyrdd y DU. 45 munud o Faes Awyr Caerdydd a Maes Awyr Bryste; 2 awr o Faes Awyr Heathrow Llundain. Gwasanaethau trên o ddinasoedd eraill i Gasnewydd; 10 munud o’r orsaf drenau i’r Ganolfan Gynadledda.