Adam Henson

Adam-Henson-Image-Credit-Cotswold-Farm-Park

FFERMWR A CHYFLWYNYDD COUNTRYFILE

Adam Henson yw un o ffermwyr mwyaf adnabyddus y DU ac mae’n gyflwynydd ar Countryfile ar BBC1.

Mae’n ymddangos ar eitem reolaidd Countryfile, Adam’s Farm, ble mae’n adrodd o’i fferm ei hun ar yr heriau amserol, ymarferol y mae’n eu hwynebu.

Mae beirniaid wedi canmol ei esboniad medrus ar amryw faterion busnes ffermio, ynghyd â’i empathi wrth sylwebu ar agweddau caled bywyd ffermio. Gwnaethant ganmol hefyd ymdrechion diflino Adam o blaid ffermio.

Enillodd Adam Henson wobr ‘Hyrwyddwr y Flwyddyn 2010’ y Farmers Weekly a noddwyd gan Undeb Cenedlaethol y Ffermwyr.
Mae Adam, sy’n llysgennad ffermio Prydeinig yn gyffredinol, wedi mynychu sawl ddigwyddiad ffermio a chefn gwlad mawr i gadeirio cyfarfodydd neu hybu’r diwydiant ffermio i’r cyhoedd.
Gan dynnu ar gyfoeth o wybodaeth am ffermio, mae Adam wedi cyflwyno’n wythnosol ar Radio Gloucestershire ac mae’n gyfrannwr rheolaidd i On Your Farm a Farming Today ar BBC Radio 4.

Mae hefyd yn cyfrannu i gylchgrawn misol Countryfile yn ei rôl fel ffermwr preswyl.
Yn 2013 ymunodd Adam â’r cogydd Nigel Slater i gyd-gyflwyno Nigel and Adam’s Farm Kitchen, cyfres pedair pennod yn archwilio taith bwyd o’r fferm i’r fforc a sut i fanteisio ar gynnyrch tymhorol.

Yn 2015, cyflwynodd Adam gyfres newydd o Secret Britain ar BBC1 gydag Ellie Harrison. Darganfod Byd Dŵr Cymru, Moelydd Dirgel Swydd Efrog ac Ucheldir Cudd yr Alban oedd y gyfres 3 pennod hon.

Mae Adam hefyd yn cyd-gyflwyno Lambing Live ar BBC2 gyda Kate Humble.

Mae Parc a Fferm Adam yn y Cotswolds, rhan o Fferm Bemborough 650 erw, yn arloesi cadwraeth rhywogaethau prin. Dyma sydd wrth wraidd ei wybodaeth ddofn am ffermio a chefn gwlad Prydain, a’i arbenigedd fel cyflwynydd ac areithiwr poblogaidd.