Andrew Carlin

Andrew Carlin yw Cyfarwyddwr Rhaglenni Strategol EIT Food, rhwydwaith arloesi bwyd-amaeth blaenllaw Ewrop. Nodau EIT Food yw meithrin ymddiriedaeth yn y system fwyd, gwella canlyniadau iechyd o'n diet ni, gwella effaith y system fwyd ar yr amgylchedd a galluogi trosglwyddo i economi fwyd gylchol, gynaliadwy.

Mae Andrew hefyd yn gyd-sylfaenydd y bwrdd ar gyfer Foundation Earth, gan gynyddu model sgorio arloesol a ariennir gan EIT Food. Mae Foundation Earth yn gonsensws annibynnol, dielw, a ffurfiwyd i adeiladu consensws gwyddonol a diwydiannol ar lwybr tuag at un label i nodi perfformiad amgylcheddol bwyd yn ddeinamig, yn dryloyw ac yn fforddiadwy..