Andy Richardson

Cadeirydd, Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru

Mae Andy yn angerddol o blaid bwyd a diod a’r cyfleoedd y mae nhw’n eu creu i fusnesau yn y DU a’r marchnadoedd allforio. Mae’n arweinydd diwydiant sy’n creu argraff, gydag enw da am eglurder strategol, brwdfrydedd afieithus a chreu cydweithio rhwng rhanddeiliaid. Ar hyn o bryd mae’n gweithio i’r busnes maeth cynnyrch llaeth, Volac, yn Gadeirydd Bwrdd Bwyd a Diod Llywodraeth Cymru, yn aelod o Gyngor Bwyd a Diod Llywodraeth y DU a’r Grŵp Ymgynghorol Masnach Strategol DIT. Mae hefyd yn cadeirio Cydweithrediad Llywodraeth a Diwydiant i wella cynhyrchedd yn y diwydiant llaeth.