Bobby Manesh

Peiriannydd Ymchwil Arweiniol, Canolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch (AMRC) / Cymru.

Mae Bobby yn rheoli tîm o beirianwyr i gefnogi cwmnïau o Gymru gydag ystod o brosiectau Ymchwil a Datblygu cydweithredol. Mae Bobby yn beiriannydd amlddisgyblaethol gyda 15 mlynedd o brofiad. Yn fwyaf diweddar, bu Bobby yn gweithio ym Mhrifysgol Caer a Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam fel Uwch Ddarlithydd ac arweinydd y rhaglen mewn peirianneg gweithgynhyrchu. Treuliodd Bobby amser hefyd fel peiriannydd Ymchwil a Datblygu yn y diwydiant olew a nwy, cyn ei swyddi prifysgol, gan arwain ar brosiectau dylunio, rheoli a gweithgynhyrchu.