Chris Hayward

Cyfarwyddwr Gwerthiant, IGD

Chris yw Cyfarwyddwr Gwerthu IGD a bu’n gweithio gyda gweithgynhyrchwyr FMCG ers dros 20 mlynedd. Mae ganddo brofiad eang ar draws Qual/Quant a data parhaus ac mae wedi gweithio gyda manwerthwyr, gweithgynhyrchwyr, cyrff y llywodraeth a chymdeithasau masnach. Mae Chris yn mwynhau gweithio gyda busnesau sy'n awyddus i uwchraddio mewn amgylcheddau yn y cartref a'r tu allan iddynt. Mae wedi bod yn gweithio gyda Blas Cymru ers 2017 ac mae'n hapus iawn i helpu gyda mewnwelediadau yn y DU ac ar draws y byd.