Chris Stott

Partner, Pennaeth Bwyd a Diod yn KPMG 

Mae Chris yn arwain busnes Bwyd a Diod KPMG yn y DU ac mae hefyd yn arwain busnes Cynghori Bargen KPMG yng Ngogledd Lloegr. Mae wedi cynghori cleientiaid ar eu hagenda strategol ers dros 25 mlynedd gan gynnwys caffaeliadau, gwarediadau, ecwiti preifat, codi arian ar ddyledion ac arnofiadau. 

Mae cleientiaid FMCG Chris wedi'u lleoli yn y DU, tir mawr Ewrop a Gogledd America, ac maent yn cynnwys: Valeo Foods, Alltech, Muller, Soya International, 850 food Group, Hilton Food Group, Pipers Crisps, Primo, a Hain Celestial. 

Mae gan Chris ddwy rôl fyd-eang hefyd; Tîm Amaeth Byd-eang KPMG – Chris yw cynrychiolydd y DU, a DIAL Global – aelod o'r Bwrdd Cynghori ar gyfer y gymuned fyd-eang hon sy'n tyfu'n gyflym ar gyfer Arweinwyr Uchelgeisiol Cynhwysol Amrywiol.