David McDiarmid

Cyfarwyddwr Cysylltiadau Corfforaethol, Princes Limited

Cafodd David sawl rôl fasnachol yn y diwydiant bwyd cyn ymuno â Princes yn 2007 fel uwch reolwr gwerthiant, yn gyfrifol am y busnes bwyd a diod dan eu label eu hunain gyda nifer o fanwerthwyr mawr y DU.

Symudodd David i rôl Cysylltiadau Corfforaethol yn 2012, gan adlewyrchu’i ddiddordeb personol mewn cyfathrebu, cyfryngau a chynaliadwyedd.

Fel Cyfarwyddwr Cysylltiadau Corfforaethol ers 2017, David sydd yn gyfrifol am gyfathrebu allanol, materion corfforaethol a chyfrifoldeb corfforaethol dros Grŵp Princes ledled y byd.

Mae’n cynrychioli Princes â rhanddeiliaid allanol niferus, gan gynnwys y cyfryngau, cwsmeriaid, cyrff masnach, llywodraeth ac NGOs a siaradodd yn gyhoeddus mewn sawl digwyddiad am bynciau’n ymwneud â Grŵp Princes neu waith y cwmni ym maes cynaliadwyedd.