Dr Jason Murphy CEng

Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Canolfan Gweithgynhyrchu Uwch (AMRC) / Cymru

Peiriannydd siartredig a ymunodd ag AMRC / Cymru yn 2018 ar ôl treulio 10 mlynedd yn yr Alban fel Cyfarwyddwr ar gyfer allforiwr blaenllaw datrysiadau peirianneg i'r sector ynni.

Mae Jason ac Andrew Silcox (cyd-gyfarwyddwr) wedi recriwtio tîm hynod dalentog a medrus yn AMRC / Cymru. Bydd y tîm hwn yn cefnogi busnesau gweithgynhyrchu Cymru ar draws ystod amrywiol o sectorau mewn ymdrech i wneud ‘Gwerth Uchel’ yn norm. Mae Jason yn hynod gyffrous gan ynghylch yr heriau sydd o'i flaen.

Tra’n gweithio fel Cyfarwyddwr yn yr Alban, bu Jason hefyd yn gweithio am 7 mlynedd fel gwirfoddolwr i Medicinema yn ysbyty Plant Glasgow. Mae Jason hefyd wrth ei fodd â chwaraeon - mae'n feiciwr brwd ac fe gystadlodd yn genedlaethol ac yn rhyngwladol mewn crefftau ymladd.