Edward Morgan

Wedi’i eni a’i fagu ar fferm yng ngorllewin Cymru, mae gan Edward brofiad o gynhyrchu, gweithgynhyrchu a gwerthu cynradd. Mae Edward ar hyn o bryd yn Rheolwr Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol a Hyfforddiant Grŵp gyda Castell Howell Foods sy’n cwmpasu gofynion craidd Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol, i oruchwylio’r gwaith o greu a gweithredu amcanion ESG. Mae Edward hefyd yn cynrychioli Castell Howell ar fwrdd ymgynghorol Busnes yn y Gymuned Cymru, yn Gadeirydd y Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol ac mae hefyd yn mynychu gwahanol Grwpiau Clwstwr Bwyd.