Emma Piercy

Pennaeth Polisi Newid Hinsawdd ac Ynni yn y Ffederasiwn Bwyd a Diod

Ymunodd Emma â'r Ffederasiwn Bwyd a Diod ym mis Hydref 2019 ac ar hyn o bryd mae'n canolbwyntio ar Fap Trywydd i Sero Net ar gyfer y sector tra mae hefyd yn treulio amser yn gweithio gyda rhanddeiliaid ar draws y gadwyn gyflenwi ac mewn sectorau eraill i helpu’r diwydiant cynhyrchu bwyd a diod yn yr heriau datgarboneiddio sydd o'n blaenau. Mae adeiladu ymrwymiad rhanddeiliaid i sero net cyn i'r DU gynnal COP26 yn faes ffocws allweddol arall. Cyn ymuno ag FDF, roedd gan Emma nifer o rolau polisi a rheoleiddio gyda RWE AG, RWE Npower Cogen, Elexon, y Gymdeithas Ynni Cynaliadwy, First Utility (Shell Energy erbyn hyn), a National Grid Gas.