Gill Higgins

Pennaeth Cynaliadwyedd y Grŵp yn Dawn Meats

Mae Gill wedi bod yn Bennaeth Cynaliadwyedd yng Ngrŵp Dawn Meats ers dwy flynedd. Cyn hyn, cwblhaodd Raglen Llysgenhadon Origin Green, MSc dwy flynedd mewn Cynaliadwyedd Busnes, ac yn ystod y cyfnod hwnnw bu'n gweithio gyda Thîm Cynaliadwyedd Byd-eang McDonald's a Thîm Plan A M&S. Cyn dechrau ar ei gyrfa ym maes cynaliadwyedd, gweithiodd Gill ym maes Bancio Corfforaethol a Rheoli Risg. Mae wedi’i chymhwyso’n rhannol fel ACCA ac mae ganddi B.A. mewn Mathemateg o Goleg y Drindod.