Gwyn Rhodes

Pennaeth Bancio Busnes ym Manc Triodos UK

Mae Triodos yn sefydliad ariannol sydd ond yn benthyca i gwsmeriaid sy’n cyflawni angen cadarnhaol amgylcheddol, diwylliannol neu gymdeithasol. Mae Gwyn yn frwd o blaid cynaliadwyedd ac amrywiaeth a chynhwysiant yn ogystal ac mae ganddo dros ugain mlynedd o brofiad ym maes bancio, ar ôl gweithio i sawl sefydliad ariannol mewn ystod o rolau rhyngwladol a domestig gan gynnwys rheoli perthynas, strwythuro trafodion, datblygu busnes cynaliadwy a risg credid. Yn ddiweddar cwblhaodd Gwyn y cwrs Rheoli Cynaliadwyedd Busnes a gynhelir gan Sefydliad Arweinyddiaeth mewn Cynaliadwyedd Prifysgol Caergrawnt, gan drafod yr angen hanfodol i wreiddio arferion cynaliadwyedd mewn busnes.