Ian Wright

Prif Weithredwr, Ffederasiwn Bwyd a Diod

Ian Wright sy'n arwain y Ffederasiwn Bwyd a Diod – y llais cynrychioliadol ar gyfer cwmnïau a chymdeithasau masnach ar draws y sector bwyd a diod. Cyn ymuno â’r Ffederasiwn Bwyd a Diod ym mis Mawrth 2015, treuliodd 14 mlynedd gyda Diageo plc – busnes diodydd mwyaf y byd. Yno roedd yn aelod o'r pwyllgor gwaith a oedd yn gyfrifol am enw da'r cwmni wrth iddo ddod yn un o gwmnïau mwyaf dibynadwy ac uchel ei barch yn y byd. Cyn hynny, bu'n gweithio i Boots, y cemegydd, a Mars Confectionery a threuliodd gyfnodau ym maes ymgynghoriaeth a gwleidyddiaeth. Mae'n cadeirio Cyngor y Sector Bwyd a Diod – corff cynghori'r Llywodraeth ar y diwydiant. Mae hefyd yn cadeirio Bord Gron Cymdeithas Masnach Bwyd a Diod. Derbyniodd Ian CBE am wasanaeth gwleidyddol a chyhoeddus ym mis Awst 2015.