Jonathan Tench

Partneriaethau Rhyngwladol yn Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol

Jonathan Tench yw’r Ysgogydd Newid Partneriaethau a Rhwydweithiau yn Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru ac mae'n gyfrifol am gefnogi ymgysylltiad y Comisiynydd yn y sector rhyngwladol a'r sector preifat. Mae gan Jonathan dros ddeng mlynedd o brofiad mewn systemau bwyd byd-eang a gwaith polisi a rhaglenni datblygu cynaliadwy ar ôl gweithio i Oxfam, Unilever a'r Gynghrair Fyd-eang ar gyfer Gwella Maeth yn y DU ac yn yr Unol Daleithiau.